Vergelijkbare woorden van het woord oké zijn:
goed, puik, schip, vaartuig, type zeilboot,...
zeker, speld, toestemming, ja, confirmatie, bezegeling,...
precies, afspraak, overeen, prima, overeenkomst,...
o.k., oké, in orde, gerechtvaardigd, legaal,...
goed, correct, o.k., juist, akkoord, oké, ok, i.o.,...
toestemming, akkoord, oké, inwilliging, geoorloofd,...
goed, heus, billijk, redelijk, behoorlijk, recht,...
vast, akkoord, oké, regelen, afspreken, overeenkomen,...
mooi, nauwkeurig, gezond, nobel, edel, weldadig, braaf,...