Vergelijkbare woorden van het woord taalkundige term zijn:
dom, er, in, baar, schap, ster, aard, loos, aar,...
grammatische figuur, taalkundige term
achtervoegsel, grammatische figuur, taalkundige term,...
grammatische figuur, taalkundige term, inlassing
gebrek, gemis, lacune, leemte, spleet, bres, opening,...
rijp, vers, neerslag, dauw,...
niet, dementie, neen, nee, geen, gene, negatie,...
kiem, oorsprong, uitspruitsel, basis, waard,...
neiging, ham, inham, bocht, dienaar, serviteur, knik,...
bezittelijk, taalkundige term, bezit betreffende
sujet, thema, kwestie, punt, zaak, gegeven, grondslag,...
halfklinker, taalkundige term
halfvocaal, taalkundige term
afzonderlijk, taalkundige term, ontnemend
bombastisch, taalkundige term, hoogdravend, redekundig,...
precies, zeker, juist, volstrekt, positief,...