Vergelijkbare woorden van het woord Arabische gomhars zijn:
lof, heilig reukwerk, reukwerk, harssoort,...