Vergelijkbare woorden van het woord oudtestamentisch figuur zijn:
Midianische vorst, oudtestamentisch figuur
Noah, Noach, arkbouwer, aartsvader,...
NoŽ, stamvader, arkbouwer, aartsvader,...
moedermaagd, allerreinste Moeder, meisjesnaam,...
eerstgeschapene, operacomponist, componist,...
Poolse meisjesnaam, Russische meisjesnaam, profetes,...
Babylonische God, Bašl, Foenische Godheid,...
Babylonische God, oudtestamentisch figuur
Babylonische God, bijbelse berg,...
Babylonische koning, oudtestamentisch figuur
Pentateuch, oudtestamentisch figuur, bijbelboek
Pentateuch, Num., bijbelboek, oudtestamentisch figuur
Pentateuch, eerste bijbelboek, oudtestamentisch figuur,...
Pentateuch, oudtestamentisch figuur, bijbelboek
oprecht iemand, oudtestamentisch figuur
joods feest, loofhuttenfeest, oudtestamentisch figuur