Vergelijkbare woorden van het woord steensoort zijn:
ijzer, delfstof, mijnproduct, metaalhoudende aarde,...
ouderwets schrijfplankje, avenue (Zuid-Nederlands),...
geologisch tijdperk, geologisch tijdvak, snoer,...
puzzel, robijn, rode robijn, edelgesteente, bloedzweer,...
schip, spon, kanjer, rinkelbom, sluitstop, tamboerijn,...
schip, plezierrijtuig, vaartuig, type zeilboot,...
schip, kunststeen, Noors vaartuig, taalkundige term,...
silex, arduin, basalt, marmer, graniet, ecosynsesteen,...
hardsteen, harde steensoort, vuursteen, gesteente,...
hardsteen, harde kalksteen, harde steensoort,...
hardsteen, harde steensoort, uitvloeiingsgesteente,...
hardsteen, albast, calcium, fraai bouwmateriaal,...
hardsteen, porfier, soort steen, korrelig gesteente,...
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...
marmer, helderwit marmer, zachte gipssoort,...
wit mineraal, glasin, lavaglas, glassteen, loodpapier,...