Vergelijkbare woorden van het woord Astarte zijn:
Sin, selene, Selene, Luna, Mene, Diana, Benis, Phoebe,...
Astarte
Astarte
Astarte, matrone, Isis, Demeter
Bel, Bašl, Dagon, Astarte, Opis, Tanit, Usoes, Bendis,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...