Vergelijkbare woorden van het woord Atilla zijn:
Napoleon, overheerser, Caesar, Alexander, usurpator,...
Napoleon, Alva, Augustus, Hannibal, Atilla
Atilla