Vergelijkbare woorden van het woord Bel zijn:
Ea, Zu, aja, Anu, Bel, Hea, Ira, ler, Sin, adat, anat,...
Bel, zonnegod, afgod, Fenicische god, BeŽl,...
Bel, Bašl, Dagon, Astarte, Opis, Tanit, Usoes, Bendis,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...