Vergelijkbare woorden van het woord Izegrim zijn:
rommelpot, tagrijn, grompot, grimbek, mopperaar,...
knorrepot, onaangenaam, knorrig, ontevreden, nijdas,...
knorrepot, nijdas, nurks, neetoor, ontevreden mens,...
lupus, rekel, vlegel, deugniet, kanis, vos,...
knorrepot, nijdas, nurks, neetoor, brompot, nurk,...
iezegrim, Izegrim, nork