Vergelijkbare woorden van het woord Phoebus zijn:
ra, Ra, Sol, Bašl, Titan, Apollo, Helios, Mythra,...
Diets, Euwe, Janus, Balder, Adam, Napoleon, Pascal,...