Vergelijkbare woorden van het woord Russisch rijtuig zijn:
slee, kuster, slede, soort slee, Russisch rijtuig,...
rijtuig, Russisch rijtuig, Russisch voertuig, voertuig,...
rijtuig, Russisch rijtuig, voertuig, Russische slede,...
Russisch rijtuig, driemanschap, voertuig,...
rijtuig, Russisch rijtuig, Russische reisdeken,...
Russisch rijtuig
Russisch rijtuig, voertuig, huurrijtuig,...
rijtuig, Russisch rijtuig, russisch voertuig