Vergelijkbare woorden van het woord Spaans bruin zijn:
kaartspel, umbria, bruine kleurstof, umbra, verfstof,...