Vergelijkbare woorden van het woord aangelegen zijn:
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...
nodig, noodzakelijk, urgent, stringent, fel, nijpend,...
belangrijk, voornaam, zinvol, aanzienlijk, deftig,...
aangrenzend, naburig, grenzend aan, nabijgelegen,...