Vergelijkbare woorden van het woord abacus zijn:
abacus, etagère, buffeltje
abacus
abacus, telraam
abacus, telraam, calculator, omrekentabel,...
abacus, bureau, aanrecht, lijst, mensa, tableau, tabel,...
abacus, buffeltje
abacus, rekenmachine, telraam
pronktafeltje, abacus, telraam, speeltafeltje
abacus, telraam
abacus, kast, bar, schap, cafetaria, schenktafel,...
abacus, rekentoestel, rekenwerktuig, telbord,...
abacus, sluitsteen, vloersteen, vloertegel, deksel
abacus, credenstafeltje
abacus, speeltafel, dientafeltje
abacus, etagère, eierklopper, spit, wafelijzer,...
abacus
volgende
1 2