Vergelijkbare woorden van het woord assam zijn:
assam, tamarinde, soort boom
zuurdadelboom, assam, asam, asaam, assem, tamarix,...
assam