Vergelijkbare woorden van het woord au zijn:
metaal, kostbare stof, scheikundig element, delfstof,...
roep, hier, komaan, sa, ala, hallo, hei, relaas, ei,...