Vergelijkbare woorden van het woord bar zijn:
fris, onverschillig, koel, hardvochtig, onvriendelijk,...
fris, koud, harteloos, liefdeloos, nattig koud,...
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
wild, woest, ongevoelig, brutaal, elementair, grof,...
kil, vuil, lastig, pijnlijk, gemeen, ruw,...
koud, kil, scherp, ijl, rank, ruw, pover, niet welig,...
niet welig, mager, schraal, dor, steriel, vergeefs,...
oneindig, grillig, wonderlijk, onzinnig, overdreven,...
blik, louter, zuiver, puur, naakt, open, onbedekt,...
onbeschut, zuiver, puur, bloot, bar, kaal, onbedekt,...
bar, dancing, discobar, audiotheek, dansgelegenheid,...
bar, kroeg, inn, pub, huis, soos, bodega, herberg,...
bar, tapperij, dranklokaal, wijnlokaal
lastig, bar, knorrig, mokken, onvriendelijk, bars,...
lieveling, slap, ellendig, bar, naar, jong, eng,...
bar