Vergelijkbare woorden van het woord bazig zijn:
machtig, eigenmachtig, gezaghebbend, bazig,...
kritisch, kleingeestig, vitterig, bazig, bemoeiziek,...
dwingend, gebiedend, imperatief, bazig
bazig
sterk, tiranniek, bazig, preponderant, dominant,...
wild, dwars, nukkig, eigenwillig, mak, ruw, billijk,...