Vergelijkbare woorden van het woord bedding zijn:
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
nest, brits, legerstede, koffer, kazemat, rustplaats,...
bunker, bedding
bed, bedding
staal, kiem, basis, axioma, grond, ondergrond, bedding,...
bedding
bedding
bedding, dalbodem
wade, stroombedding, stroombodem, bedding