Vergelijkbare woorden van het woord bevroren dauw zijn:
rijp, ijsregen, winterverschijnsel, bevroren dauw,...
ijzel, rups, dauw, ijsregen,...
rijp, vers, neerslag, dauw,...