Vergelijkbare woorden van het woord bik zijn:
prulletje, prul, snorrepijperij, kleinigheid,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
piek, pik, laadkraan, werktuig, alpenuitrusting,...
houweel, jojo, bik
afval, rommel, overblijfsel, bik, ru´ne, afbraak,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
bik, gruis, schuurzand, steensoort
puin, split, grind, cement, mortel, bik, metselspecie,...
puin, bik
puin, split, bik, grit, macadam, steengruis,...
metaal, pleister, soort, bouwmateriaal, tras, cement,...
drank, slip, reet, kloof, spleet, gleuf, insnijding,...
poeder, gries, stukje, mortel, vis, brokjes, biksteen,...
wegbedekking, soort wegbedekking, steengruis,...
kalk, tras, cement, mortel, specie, steengruis, spijs,...
puin, specie, split, bik, gruis, macadam, metselspecie,...