Vergelijkbare woorden van het woord boeman zijn:
spijl, wieldeel, boom, stok, speek, vastlopen,...
dwarskop, onaangename kerel, boeba, boeman,...
schim, hydra, boeman, spook, cauchemar, nachtmerrie,...
geest, schim, bullebak, gedrocht, schrikbeeld, mispunt,...
gendarme, spook, veldwachter, boeman
bullebak, boeman, bietebauw
boeman, bietebauw
boeman
bullebak, nachtmerrie, boeman, boeba, kinderspook,...
boeman
boeman
bullebak, boeman, bietebauw
vaar, angst, vrees, schroom, ontsteltenis, paniek,...