Vergelijkbare woorden van het woord bots zijn:
knap, schade, roeier, houw, kaats, lik, vaag, coup,...
slag, por, steek, menigte, bot, zet, dof, hoek,...
terugstuit, bots
stoot, ruk, shock, botsing, bots, dreun, zestigtal,...
stoot, duw, ruk, schok, bots, voermansroep,...
dolfijn, potvis, bruinvis, tuimelaar, zeepaard, walrus,...
slag, por, stomp, stoot, klap, big, duw, oorveeg,...