Vergelijkbare woorden van het woord bovennatuurlijk wezen zijn:
energie, keest, pit, wezen, strekking, ziel, animus,...
hoogste macht, Zaligmaker (de), oerbron,...
lieveling, schat, hemels wezen, mythologisch wezen,...
geest, wezen, kwelgeest, duivel, nikker,...
geest, duivel, demon, nikker, droes, ikker, boze,...
Ares, Balder, Irmin, Ra, aanbedene, Bašl, Eolus,...