Vergelijkbare woorden van het woord budget zijn:
bank, kas, kasgeld, debet, credit, saldo, rente,...
deficit, kas, debet, credit, saldo, post, balans,...
ontwerp, raming, schatting, budget