Vergelijkbare woorden van het woord butoor zijn:
vlegel, ezel, knul, stoffel, dommerik, os, babi, bink,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
butoor, vogel, moerasvogel, ooievaar,...