Vergelijkbare woorden van het woord chasse zijn:
schip, kits, aviso, plezierjacht, vaartuig,...