Vergelijkbare woorden van het woord chorea zijn:
chorea
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...