Vergelijkbare woorden van het woord cramignon zijn:
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...
dans, cramignon