Vergelijkbare woorden van het woord cycloop zijn:
lomperd, sabreur, vechtersbaas, wreedaard, ijlhoofd,...
cycloop, schildvlo, schaaldier, schaaldier roeisprietig
kolos, baai, cycloop, kolossus, forse kerel,...
cycloop, geweldenaar, enak, titaan, gigant, joek
cycloop, zoetwaterkreeftje
cycloop, oogkreeftje
cycloop, Titan, Atlas, Argus, gigant, Polymphemus
cycloop, borene