Vergelijkbare woorden van het woord deegrol zijn:
deegrol
eierklopper, eiergarde, eierkoker, blik, deegrol,...
deegrol, kneder, broodkneder
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...