Vergelijkbare woorden van het woord derrie zijn:
prut, aal, aalt, beer, gier, mest, slijk, slik, vuil,...
prut, drek, moeras, bezinksel, vuil, weke modder,...
prut, drek, slijk, weke modder, aanslibsel, bagger,...
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
prut, drab, drek, slijk, slik, vuil, aarde, more,...
grond, grondsoort, soort aarde, soort turf, derrie,...
drek, boer, as, mist, gier, aal, ier, aalt,...
derrie
derrie, molm, darg, daring, darink
derrie, darg.
slet, derrie, veenslik, flodder, slat, veenmodder,...
derrie
modder, derrie, veengrond, losse veenstof, kleiige veen
drab, slijk, slik, modder, derrie, slib, weke aarde,...
prut, drek, slijk, slik, vuil, modder, neerslag, schor,...