Vergelijkbare woorden van het woord dissel zijn:
ezel, knul, lijs, oen, sok, sul, duts, hals, kruk,...
koekeloer, nietig, sukkel, sok, loeres, kul, eenoor,...
ezel, sukkel, sul, hals, kluns, stumper,...
sul, domkop, lomperd, vaarstok, schippersboom, hand,...
slag, hak, kap, klap, wond, dissel, kalkkloet, haal,...
dissel, baars
dissel
domkop, kloet, dissel, baars, zeker werktuig
sul, domkop, kloet, , dissel, stekelbaars, pos,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
dissel
dissel, disselboom, citroen, soort appel, inspan,...
sukkel, sul, kloet, dissel, baars, glijgoot
bak, vat, dissel, kaar, ton, teil, tobbe, balie, tob,...
dissel, baar, berrie, inspan, lamoen, lemoen,...