Vergelijkbare woorden van het woord doorschijnende steen zijn:
kwarts, zuiver kwarts, fijn glaswerk,...
zandloper, fluit, pot, kristal, bitterglas,...