Vergelijkbare woorden van het woord drempel zijn:
rif, bank, klif, plaat, drempel, ondiepte, zandbank,...
drempel, waarnemingsgrens
drempel
drempel, zulle
drempel, dorpel
onderzeese rug, bank, plaat, drempel, wad, slenk,...
verwarring, obstakel, hindernis, hinderpaal,...