Vergelijkbare woorden van het woord dwaze vertoning zijn:
lol, frats, zotheid, gein, grap, grol, leut, oele,...
zotheid, rage, kolder, uitzinnigheid, waanzin,...
achterlijkheid, nonsens, dwaasheid, malligheid,...
hoofddeksel, joke, list, streek, grap, boert, poets,...
zotternij, grap, aperij, boert, aardigheid, poets,...
fout, blunder, dwaze streek, dwaze vertoning,...
schouwburg, klucht, poppenkasterij, blijspel,...
ontsnapping, uitstapje, dwaze vertoning, glippertje,...
gril, dwaze vertoning
dwaze vertoning
klucht, dwaze vertoning, soort ballet