Vergelijkbare woorden van het woord eigenschap zijn:
ijk, keur, inwendige, striem, rits, teken, moet,...
complexie, kwaliteit, aard, situatie, staat, stand,...
ijk, merk, merkteken, spoor, moet, type, nummerbord,...
complexie, geaardheid, gesteldheid, natuur, slag,...
eigenheid, particulariteit, singulariteit,...
genegenheid, verlangen, lust, neiging, begeerte, bluf,...
geaardheid, natuur, figuur, innerlijk, geest, wezen,...
merkteken, krans, erepalm, kokarde, erekruis, ster,...
kenschets, kenschetsend, typisch, kenmerkend, schets,...
aanbieding, gaaf, handigheid, vermogen,...
genie, vernuft, begaafdheid, aangeboren begaafdheid,...
gesteldheid, aard, soort, gehalte, rang, klasse,...
merk, merkteken, moet, type, kenteken, signatuur,...
geest, studierichting, vermogen, aanleg, kwaliteit,...
kenteken, toestel, onderscheidingsteken, eigenschap,...
categorie, eigenschap
volgende
1 2