Vergelijkbare woorden van het woord epistel zijn:
oorkonde, brief, tekst, alinea, minuut, epistel,...
adres, geschreven stuk, communicatiemiddel,...
epistel, dienstbrief, missive, kerkelijke wet,...
oorkonde, brief, epistel, scriptie, scriptum,...
schriftelijk, auteurschap, epistel, pennen
adres, noteren, brief, volgen, opstellen,...
strafsermoen, epistel