Vergelijkbare woorden van het woord facet zijn:
aanzien, gezicht, aangezicht, voorkomen, zicht,...
aanzien, aandacht, gezicht, uiterlijk, aangezicht,...
poos, rustpoos, schaft, schafttijd, rustperiode,...
slim, goochem, scherpzinnig, sluw, listig, doortrapt,...
knap, flink, neg, zij, gewoonte, plaats, gat, plek,...
stal, gemak, cesuur, ontspanning, luiheid, vrijaf,...
aspect, rand, geslepen, weefsel, grenslijn, kant,...
facet
moot, portie, hoeveelheid, partij, groep, stuk,...
aanzien, aspect, leiding, beheer, avista, achting,...