Vergelijkbare woorden van het woord fonkelen zijn:
blaken, branden, warmte afstaan, snerpen, glimmen,...
glad maken, schitteren, twinkelen, glimmen, stralen,...
branden, glanzen, warmte afstaan, schitteren,...
lichten, luisterrijk, gloeien, kostelijk, pareren,...
glanzen, stralen, schitteren, fonkelen, pinkelen,...
fonkelen
fonkelen, pinkelen, flonkeren, glinsteren, pinken,...
knetteren, paarlen, schuimen, opbruisen, schitteren,...
fonkelen, zinderen, vonkelen, stralen, flikkeren,...
fonkelen, tintelen, flikkeren
glanzen, stralen, gloren, flonkeren, glinsteren,...
lichten, gloeien, glanzen, stralen, schitteren, gloren,...
eclat, glans, luister, brille, pracht, straling,...
glanzen, stralen, schitteren, glimmen, pinkelen,...
schittering, twinkeling, scintillatie, flikkering,...
gloeien, glanzen, stralen, schitteren, gloren, blinken,...
volgende
1 2