Vergelijkbare woorden van het woord forse kerel zijn:
groot rijk, held, reus, kanjer, gevaarte, kolossus,...
vlegel, knul, kerel, lomperd, forse kerel, knol,...
maat, kerel, lomperd, bink, bot, schink, forse kerel,...
vent, kerel, driedekker, Bataaf, manwijf, flinke man,...
kampvechter, atletiekbeoefenaar, forse kerel,...
flinke man, forse kerel, pootaardappel
kolos, baai, cycloop, kolossus, forse kerel,...