Vergelijkbare woorden van het woord fraise zijn:
fraise, paarsrood
lob, frees, fraise, lub
figaro, huidje, sok, brief, das, strik, pierrot,...
teint, sabel, rossig, goudbruin, grauw, vaalgeel, ,...