Vergelijkbare woorden van het woord fundus zijn:
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...