Vergelijkbare woorden van het woord gans zijn:
levenslustig, fit, fris, kras, kril, flink, beter,...
ezel, sukkel, oen, kruk, kluns, domkop, kalfskop,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
gans, gladaf, openhartig, geheel, totaal, compleet,...
vogel, eend, gans, pluimvee, kip, fazant, patrijs,...
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
haan, eend, gans, kloek, kip, kalkoen, leghorn
eend, gans, zwaan, kalkoen
hoender, vogel, eend, gans, meerkoet, zwaan, kip,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
gans, trien, tut, lut, trut, trine
schoon, faliekant, bijwoord, gans, geheel, straal,...
boel, massa, gans, veel, menig, ettelijke
brem, gans, heester, gaspeldoorn, gander, ganzerik,...
pel, gans
volgende
1 2