Vergelijkbare woorden van het woord geldinstelling zijn:
onderzeese rug, rif, rustbed, zetel, geldinstelling,...
geldinstelling, bankinstelling, spaarkas,...