Vergelijkbare woorden van het woord geschreven bericht zijn:
adres, geschreven stuk, communicatiemiddel,...