Vergelijkbare woorden van het woord gevallen engel zijn:
wezen, duvel, drommel, asmodee, nikker, gevallen engel,...
geest, wezen, kwelgeest, duivel, nikker,...
gevallen engel, oudtestamentisch figuur, Lucifer
duivel, satan, gevallen engel, helse geest,...
satan, morgenster, gevallen engel, snood verleider,...