Vergelijkbare woorden van het woord gomhars (Arabisch) zijn:
lof, heilig reukwerk, reukwerk, harssoort,...