Vergelijkbare woorden van het woord gorig zijn:
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
vuil, goor, vals, ellendig, laag, gemeen, morsig, min,...
vuil, goor, morsig, slordig, smerig, groezelig, onrein,...