Vergelijkbare woorden van het woord goura zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, goura, kroonvogel, sierduif